Port Royale

16 10 2007

Port Royale utspelar sig under slutet av 1500-talet och genom 1600-talet i Karibien. Spelvärlden är mer än fyra gånger så stor som Patrician 2 vilket enligt Ascaron själva är Port Royales föregångare. Men Port Royale är också ett helt nytt spel med ett helt nytt namn och fokus. Port Royale bygger upp ett äventyr och låter dig välja vilken karriär som passar bäst i det nya landet. Alliera dig med en av de fyra stora nationerna Spanien, Frankrike, England eller Holland eller välj livet som pirat.

Med sina valmöjligheter och sjöslagen påminner Port Royale på flera sätt om Sid Meyers gamla klassiker ”Pirates!”. Till skillnad från Pirates! kan 8 personer spela samtidigt, och det finns större möjligheter till handel. För dina pengar kan du bygga bostäder, produktionsbyggnader och anställa arbetare och på så vis skapa en fungerande produktion av varor som kan vara eftertraktade i området.

Det går även att äga flera flottor, var och en med en egen kapten och upp till 10 skepp. Om en sådan flotta hamnar i strid är det kaptenens färdighet, männens moral, skeppets bestyckning och din färdighet som spelare som avgör stridens utgång. I bestyckningen ingår kanonkulor, druvhagel och kedjeskott som kan användas för att sänka fartyg, decimera besättningen eller kapa segel. Därför finns även möjligheten att inte sänka motståndaren utan istället borda för att stjäla lasten eller till och med hela skeppet och utöka sin egen flotta.

Utvecklare: Ascaron Games

Betyg: 4

Annonser
Master of Orion 3

16 10 2007

Enligt Alan Emrich och Tom Hughes, speldesigners för Master of Orion 3, var det de som över huvud taget började använda sig av begreppet ”4X” för att beskriva denna typ av strategispel. Fyra X, för fyra engelska ord: eXplore, eXpand, eXploit och eXterminate. Begreppet kanske skulle kunna kallas ”4U” på svenska, det vill säga Utforskning, Utbyggnad, Utnyttjande och Utrotande. Genren handlar om att bygga ett imperium som sträcker sig längre än bara städer och länder. Istället sträcker sig dessa riken över flera planeter, över flera stjärnor och enorma tidsrymder.

Utforskning sker genom att skicka spaningsskepp till nya solsystem via ”star lanes”, hyperrymdens motsvarighet till vägar som beskriver mellan vilka solsystem man kan resa. Förhoppningen är att man genom sådan utforskning ska hitta nya planeter att bosätta och utveckla, men det finns även många hemligheter och utdöda civilisationer att upptäcka. Eller varför inte skicka spioner för att ”utforska” hemligheter hos nu levande civilisationer?

Därefter kommer utbyggnaden och utnyttjandet av resurser. Bygg ett skepp utrustat för kolonisation och skicka befolkning till en ny värld. Bygg ut planeten, anpassa miljön efter era behov och konstruera fabriker, gruvor och plantager för att utvinna planetens resurser. Tack vare en flexibel artificiell intelligens kan spelaren alltid låta datorn hjälpa till med organisationen. Denna AI är dock ingen ersättning för en bra spelare som planerar och reagerar kreativt, utan bara ett hjälpmedel för den som föredrar att kontrollera sitt imperium på en högre nivå och låta datorstyrda medhjälpare sköta småsysslorna. Spelets viktigaste resurs är just den människans iakttagelseförmåga och tankeförmåga och hur spelaren väljer att fördela dessa.

Givetvis spelar även forskning en mycket stor del i imperiets framgångar. Möjligheterna för forskning är fler än någonsin förut och varje steg i utvecklingen bär med sig flera praktiska applikationer. Genom att utveckla ny teknik kan spelaren välja att bygga nya typer av farkoster och förbättra sina kolonier. Just möjligheten att utforma egna rymdskepp och soldatstyrkor med specialla komponenter är otroligt avancerad i Master of Orion. Efter att ha konstruerat och byggt enheter kan dessa sedan sammanslutas i skvadroner och hela armador som sedan i ännu större grupper reser mellan stjärnorna. Enorma slag i rymden, bombardemang av planeter , landstigning med soldater och slutligen total erövring står alltså för ”utrotandet”.

Långt innan vapenmakt används i konflikter utspelar sig den diplomatiska striden. Kommunikation med galaxens alla folkslag sker i ett mycket avancerat gränssnitt där spelaren inte bara väljer mellan olika svarsalternativ utan även hur han vill framföra sin begäran, fråga eller svar. Ska han vara aggressiv eller passiv, spela oberörd eller ödmjuk? Varje ras har dessutom olika ideal och det som en ras tycker är vänligt kan av en annan tolkas som en förolämpning. I diplomatisk manövrering finns mycket att vinna men också mycket att förlora för den som säger fel sak vid fel tidpunkt.

Med Master of Orion 3 säger sig utvecklarna Quicksilver att de vill skapa ett femte ”X” som ska stå för ”eXperience” – Upplevelse. Tanken är att spelet inte enbart ska handla om konstruktion och underhåll av ett galaktiskt imperium. Det ska även finnas ett äventyr att uppleva, mysterier att långsamt utforska och stora frågor att finna svaren på. Vilka var egentligen folket från Antara, vad hände med dem och viktigast av allt: Hur ska du göra för att undvika att ditt folk går samma öde till mötes?

Civilization IV

27 09 2007

Att leda en stormakt är en berusande och beroendeframkallande upplevelse även på låtsas. Välj vilket folk du vill representera, vilken historisk ledare du vill vara och låt historien spelas upp på nytt inför dina ögon, öron och fingerspetsar.

Civilization IV är en detaljrik men också lekfull modell av världen så som den hade kunnat vara. I spelets början möts du av Jorden som långsamt roterar på skärmen. Små ljus tänds på ytan; först i civilisationens vagga i mellanöstern men snart i Europa, Afrika, Asien och vidare. Till bildspelet hörs afrikansk sång i en tonsatt Fader Vår, på Swahili. Den sammantagna upplevelsen berättar om det civiliserade samhällets ursprung och religionens roll i vår samhällsbildning.

Till skillnad från många andra spel är Civilization fortfarande ett spel med turordningar. Flytta dina pjäser, tryck på klockan och se vad som händer. Resultatet är ”en omgång till”-syndromet, där timme efter timme försvinner i verkligheten medan åren tickar förbi i den konstgjorda världen på skärmen. Hela tiden behöver beslut fattas om diplomati och forskning, religion och stadsplanering: Städer behöver mat för att arbeta och forska, religioner behöver kyrkor, tempel och missionärer och diplomatiska utbyten behöver vårdas för att inte förfalla till fientligheter och krig.

När diplomati misslyckas och din nation står hotad av fientliga trupper krävs dina beslut även på slagfältet. Stridsmomentet är både enkelt och djupt. Å ena sidan är strid så enkelt som att flytta trupp till fiendetrupp. Å andra sidan är sköldar bra mot pilbågar, yxor bra mot sköldar och hästar bra mot allt infanteri utom pikenerare – och så vidare. Inför varje strid ger spelet dig en uppskattning av dina chanser vilket gör att dina beslut inte blir vare sig sifferexercis eller tärningskast.

Grafiken är mycket detaljerad. Klarblå floder porlar, fiskar leker i det gnistrande havet och ur skogen flaxar svarta fåglar fram när spejare utforskar den ännu hemlighetsfulla jordgloben. Grafikens skala och formgivning är avsedd för tydlighet hellre än realism och är mycket funktionell. Varje stad har ett unikt utseende beroende på byggnaderna de innehåller, med såväl stadsmur som pyramider.

Städer, floder och vindsvepta slätter har alla sina egna ljudeffekter, vilket gör dem mycket levande. Musiken följer med tidsepoken i spelet, med flera hundra olika musikstycken i repertoaren som följer dig genom världshistorien.

Civlization genom historien:  

1991 – Civilization: Spelet påminner mest om brickor på ett bräde. Grafiken och reglerna är enkla.
1996 – Civilization II: Korruption, nationsgränser och fler statsskick introduceras. Grafiken förbättras avsevärt.
2001 – Civilization III: Strategiska resurser och kultur införs. Städer kan nu byta nationalitet på grund av kulturellt inflytande.
2005 – Civilization IV: Anmärkningsvärda historiska personer införs och reglerna för strid förändras dramatiskt.

Betyg 5

Utgivet av 2K Games
Utvecklat av Firaxis Games Inc