Master of Orion 3

16 10 2007

Enligt Alan Emrich och Tom Hughes, speldesigners för Master of Orion 3, var det de som över huvud taget började använda sig av begreppet ”4X” för att beskriva denna typ av strategispel. Fyra X, för fyra engelska ord: eXplore, eXpand, eXploit och eXterminate. Begreppet kanske skulle kunna kallas ”4U” på svenska, det vill säga Utforskning, Utbyggnad, Utnyttjande och Utrotande. Genren handlar om att bygga ett imperium som sträcker sig längre än bara städer och länder. Istället sträcker sig dessa riken över flera planeter, över flera stjärnor och enorma tidsrymder.

Utforskning sker genom att skicka spaningsskepp till nya solsystem via ”star lanes”, hyperrymdens motsvarighet till vägar som beskriver mellan vilka solsystem man kan resa. Förhoppningen är att man genom sådan utforskning ska hitta nya planeter att bosätta och utveckla, men det finns även många hemligheter och utdöda civilisationer att upptäcka. Eller varför inte skicka spioner för att ”utforska” hemligheter hos nu levande civilisationer?

Därefter kommer utbyggnaden och utnyttjandet av resurser. Bygg ett skepp utrustat för kolonisation och skicka befolkning till en ny värld. Bygg ut planeten, anpassa miljön efter era behov och konstruera fabriker, gruvor och plantager för att utvinna planetens resurser. Tack vare en flexibel artificiell intelligens kan spelaren alltid låta datorn hjälpa till med organisationen. Denna AI är dock ingen ersättning för en bra spelare som planerar och reagerar kreativt, utan bara ett hjälpmedel för den som föredrar att kontrollera sitt imperium på en högre nivå och låta datorstyrda medhjälpare sköta småsysslorna. Spelets viktigaste resurs är just den människans iakttagelseförmåga och tankeförmåga och hur spelaren väljer att fördela dessa.

Givetvis spelar även forskning en mycket stor del i imperiets framgångar. Möjligheterna för forskning är fler än någonsin förut och varje steg i utvecklingen bär med sig flera praktiska applikationer. Genom att utveckla ny teknik kan spelaren välja att bygga nya typer av farkoster och förbättra sina kolonier. Just möjligheten att utforma egna rymdskepp och soldatstyrkor med specialla komponenter är otroligt avancerad i Master of Orion. Efter att ha konstruerat och byggt enheter kan dessa sedan sammanslutas i skvadroner och hela armador som sedan i ännu större grupper reser mellan stjärnorna. Enorma slag i rymden, bombardemang av planeter , landstigning med soldater och slutligen total erövring står alltså för ”utrotandet”.

Långt innan vapenmakt används i konflikter utspelar sig den diplomatiska striden. Kommunikation med galaxens alla folkslag sker i ett mycket avancerat gränssnitt där spelaren inte bara väljer mellan olika svarsalternativ utan även hur han vill framföra sin begäran, fråga eller svar. Ska han vara aggressiv eller passiv, spela oberörd eller ödmjuk? Varje ras har dessutom olika ideal och det som en ras tycker är vänligt kan av en annan tolkas som en förolämpning. I diplomatisk manövrering finns mycket att vinna men också mycket att förlora för den som säger fel sak vid fel tidpunkt.

Med Master of Orion 3 säger sig utvecklarna Quicksilver att de vill skapa ett femte ”X” som ska stå för ”eXperience” – Upplevelse. Tanken är att spelet inte enbart ska handla om konstruktion och underhåll av ett galaktiskt imperium. Det ska även finnas ett äventyr att uppleva, mysterier att långsamt utforska och stora frågor att finna svaren på. Vilka var egentligen folket från Antara, vad hände med dem och viktigast av allt: Hur ska du göra för att undvika att ditt folk går samma öde till mötes?

Annonser